Riikka Pullola

puheterapeutti puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijä

Puhelin: 020 735 3481
Sähköposti: riikka.pullola@oratera.fi

Osoite: Kangasmannilantie 7, 42700  Keuruu

Erityisosaaminen

Olen työskennellyt perusterveydenhuollossa, kehitysvammaneuvolassa sekä kehitysvammapoliklinikalla, lastenneurologisessa työryhmässä sekä tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekissa. Sivutoimisena ammatiharjoittajana olen toiminut vuodesta 2003 lähtien, päätoimisesti vuodesta 2010 lähtien. Työssäni olen erikoistunut syömisen- ja juomisen vaikeuksiin, ääntämisen sekä puheliikkeiden tuoton haasteisiin, suun alueen motoriikan sekä sensoriikan ongelmiin, suuhengityksen sekä sylkivuodon mukanaan tuomiin vaikeuksiin.
Keskeisimmät koulutukset ja menetelmät:
Kielijänne – tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista
Beckman Oral Motor/deep tissue release
Beckman Oral Motor/assessment and intervention
GAS – Goal Attainment Scaling
Orofakiaalinen regulaatioterapia
Sensory Issues in Feeding
Oral Placement therapy 1
Oral Placement therapy 2
Feeding therapy: a sensory motor approach
A sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders
Integrated Treatment of Feeding, Speech and Mouth Function in Pediatrics
Syöttämisen hyvät käytännöt
Prompt
Bridging
The SOS Approach to Feeding
Orofacial myofunctional therapy
Picture Exchange Communication System (PECS)
Suun- ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra- ja termiset hoidot
Suun- ja kasvojen alueen syventävä kinesioteippauskoulutus
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Talking mats -ohjaaja
Buteyko – ohjaaja
Puhevammaisten tulkki