Yksilöterapia

Mistä kyse?

Toteutamme yksilöterapiaa koti-, päiväkoti-, koulu-, laitos- tai vastaanottokäynteinä.

Kenelle?

Suurin osa yksilöterapioistamme tapahtuu asiakkaan omassa ympäristössä, jotta voidaan taata harjoiteltavien asioiden siirtäminen suoraan arjen tilanteisiin. Yksilöterapiassa asetetaan kullekin asiakkaalle yksilölliset tavoitteet, mutta toteuttamistapa on yhteisöllinen eli asiakkaan lähipiiri otetaan aktiivisesti mukaan terapiaprosessiin.

Yksilöterapia-asiakkailla on useimmiten maksusitoumus KELA:n, keskussairaalan, kunnan tai vakuutusyhtiön kautta.

Miten mukaan?

Yksilökuntoutukseen päästäksesi voit ottaa yhteyttä puhelimitse.

Ryhmäterapia

Ryhmäterapiaa toteutamme yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa.

Monimuototerapia toteutuu puheterapeutin ja toimintaterapeutin ohjaamana ryhmänä. Ryhmässä on samankaltaisia aikuisia kuntoutujia ja sen tavoitteena on saada vertaistukea sekä vinkkejä toisilta kuntoutujilta. Monimuotoryhmä on toiminnallinen ja sisällöissä painotetaan niin ryhmässä toteutuvan ilmaisun vahvistumista kuin kuntouttavien toimintojen ohjaamista. Ryhmäkoko on 4-8 kuntoutujaa ja se on tarkoitettu esim. afaatikoille, aivovamman saaneille tai kuntoutujille joiden puheilmaisu on merkittävästi heikentynyt.Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti kerran viikossa 90 min kerrallaan, ryhmä alkaa alkusyksystä ja päättyy loppukevääseen. Mukaan voi liittyä kevään tai syksyn aikana.

Ryhmäkuntoutusasiakkailla on useimmiten maksusitoumus KELA:n, keskussairaalan, kunnan tai vakuutusyhtiön kautta.

Miten mukaan?

Ryhmäkuntoutukseen päästäksesi voit ottaa yhteyttä sähköpostitse.

Ohjauskäynnit

Alle 18-vuotiaan lapsen terapioihin voidaan tarvita vanhempien ohjauskäyntejä. Näillä käynneillä puheterapeutti ohjaa ja tukee vanhempia kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lapsen ei välttämättä tarvitse olla käynneillä läsnä.

Ohjauskäynnit voivat toteutua vastaanottokäynteinä, kotona, päiväkodissa tai koulussa. Käynneille voivat vanhempien lisäksi osallistua ne henkilöt, joiden läsnäolon lapsi, vanhemmat tai puheterapeutti katsovat tarpeelliseksi. Näin lapsen lähi-ihmiset saavat tietoa sovituista toimintatavoista ja osaavat omassa työssään tukea lapsen kasvua ja kehitystä.

Ohjauskäyntien määrä on enintään 10 kertaa vuodessa. Ohjauskäynnit osoitetaan kuntoutussuunnitelmassa.